Korkeakoulut

Korkeakoulujen hakuaika on yleensä keväällä ja korkeakoulut järjestävät usein pääsykokeet hakijoille. Hakuohjeita, tietoa pääsykokeista ja opiskelumahdollisuuksista saa suoraan esimerkiksi oppilaitosten omilta internet-sivuilta tai työvoimatoimiston koulutustietopalvelusta osoitteesta www.mol.fi/tiepa/index.html.

Jyväskylän yliopistossa on mahdollisuus opiskella monia eri tieteenaloja. Täällä on esimerkiksi Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta ja pitkät perinteet opettajien koulutuksessa. Myös ammattikorkeakouluissa on laaja tarjonta eri alojen opintoja. Ammattikorkeakoulun opintojen tavoite on antaa opetusta nimenomaan työelämän tarpeisiin, vaikka myös ammattikorkeakouluissa tehdään nykyisin jatkotutkintoja ja tieteellistä tutkimustyötä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän yliopisto

 

ETÄISYYS KARTTA