Karstulan kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jonka kunnan asukkaat valitsevat kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2016. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta päättämällä kunnan talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista sekä asettamalla hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta eli luottamustoimielimistä ja palkatun henkilöstön organisaatiosta sekä näiden toimivallasta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Valtuusto seuraa kunnan asioiden hoitoa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Karstulan kunnanvaltuuston kokoonpano.

 

ETÄISYYS KARTTA