Koulutus

Kuten kaikki Suomen kunnat, Kinnulankin kunta järjestää kouluikäisille laadukasta perusopetusta. Kinnulassa ei ole monen muun Keski-Suomen kunnan tapaan ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakoulua eikä yliopistoa, mutta perusopetuksen ja lukion jälkeistä koulutusta saa lähikunnista, esimerkiksi Jyväskylästä. Pienten lasten päivähoito on järjestetty ryhmäperhepäivähoitona, joka on perhepäivähoidon ja päiväkodin välille sijoittuva hoitomuoto.

 

ETÄISYYS KARTTA